Pobyt w bursie w roku szkolnym 2021/2022

Rodzice wychowanków bursy lub pełnoletni wychowankowie bursy, którzy wyrażają wolę kontynuacji pobytu w bursie w roku szkolnym 2021/2022 są zobowiązani do złożenia “Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w placówce”.

Do kontynuowania pobytu w bursie uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy, a roku szkolnym 2021/2022 będzie uczniem klasy programowo wyższej w szkole, do której uczęszcza.

Termin składania deklaracji: 12 kwietnia 2021 r. – 07 maja 2021 r.

Brak złożenia deklaracji we wskazanym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z pobytu w bursie w roku szklonym 2021/2022.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, deklarację należy złożyć elektronicznie na adres: wychowawca@bursawagrowiec.pl

Druk deklaracji: kliknij aby pobrać

Instrukcja składania deklaracji:

  1. Pobierz druk deklaracji (link powyżej),
  2. Wydrukuj, wypełnij i podpisz,
  3. Wykonaj skan za pomocą skanera lub aplikacji w telefonie np. (Microsoft Lens – PDF Scanner),
  4. Skan powinien być wykonany w formacie PDF,
  5. Zweryfikuj czytelność skanu (skan powinien być czytelny),
  6. Gotowy skan wyślij na adres wychowawca@bursawagrowiec.pl w tytule wpisując “Deklaracja”.

Weryfikacja złożonych deklaracji oraz podanie do publicznej wiadomości listy wychowanków*, którym wyrażono zgodę na możliwość kontynuacji pobytu w bursie w roku szkolnym 2021/2022 nastąpi do 14 maja 2021 roku.

*) Lista zostanie zamieszczona na stronie blog.bursawagrowiec.pl

Powrót do nauki po feriach

W okresie 18.01.2021 r. – 31.01.2021 r. w szkołach ponadpodstawowych nauka odbywa się zdalnie.

Wychowankowie odbywający zajęcia praktyczne u pracodawców mają możliwość pobytu w bursie w tym okresie, z zastrzeżeniem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby.

W trosce o bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, Bursa pozostaje w kontakcie z Wychowankami i ich Rodzicami poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Życzenia

Są święta w naszym kalendarzu
najdroższe i najbliższe, bo
wywołują fale marzeń
najczulszych i najmilszych

Ten nastrój wszystkim się udziela,
ogarnia serca, dusze radością
szczęścia i wesela i czystych
wielkich wzruszeń.

Ich dziwny czar ten nastrój
stwarza dla życia najważniejszy,
rozlewa się na ludzkich twarzach
uśmiechem najpiękniejszym

Krystyna Chojecka „Ten nastrój”

Pięknych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
Życzy Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Bursy Szkolnej nr 1

Zachęcając do spędzania czasu w rodzinnym gronie zostawiamy dla Was puzzle.

Bezpieczne ferie zimowe

Moi drodzy. Za chwilę przerwa świąteczna, a później dokładnie 4 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 17 stycznia. Będą one różniły się od poprzednich. Po pierwsze, zaczną się wcześniej niż dotychczas i dla wszystkich województw są wyznaczone w tym samym czasie. Po drugie będą odbywały się w szczególnym dla nas czasie, kiedy borykamy się z pandemią koronawirusa. Od 28 grudnia do 17 stycznia będziemy mieli tak zwaną Kwarantannę Narodową, apelując tym samym, abyśmy w tym okresie, jak najmniej się przemieszczali. Mimo to chciałbym Wam przedstawić kilka zasad, które należy przestrzegać podczas ferii zimowych.

Czytaj dalej

12 potraw na stole.

Witam serdecznie.

Święta tuż tuż. W domach pojawiły się już pięknie przystrojone choinki, a także pachnące pierniki. Kompletujemy ostatnie prezenty oraz sprzątamy na błysk nasze domy i mieszkania. W przyszłym tygodniu zaczniemy wielkie przygotowania świątecznych przysmaków. I tak jak Polska długa i szeroka część potraw stawianych na wigilijnym stole może się między sobą różnić, w zależności od regionu i tradycji. Są jednak „klasyki”, które powinny być doskonale wszystkim znane.

Czytaj dalej

Tradycyjne Święta

Aby Wieczór Wigilijny spędzić inaczej niż pozostałe w roku, poczuć wyjątkowość świąt, powinniśmy się odpowiednio przygotować. Zadbać o takie szczegóły jak biały obrus na stole, świece, odświętny strój. Chodzi nie tylko o stworzenie przyjemnej atmosfery, ale zadbanie o podtrzymanie kultywowanych przez pokolenia tradycji.

Czytaj dalej

Historia świątecznej kartki pocztowej

Jako pierwszy, na pomysł rozesłania do znajomych kartki, z powielonymi życzeniami wpadł w 1843 r. Sir Henry Cole, dyrektor londyńskiego muzeum Wiktorii i Alberta. Do tej pory Anglik wypisywał odręcznie życzenia świąteczne. W związku z tym, że grupa jego znajomych z roku na rok się powiększała, a pisanie życzeń zajmowało coraz więcej czasu, postanowił ułatwić sobie to zadanie. Zamówił u zaprzyjaźnionego malarza rysunek wraz z życzeniami. Ilustracja przedstawiała rodzinę biesiadującą przy świątecznym stole. Cole poprosił również o umieszczenie na kartce działań charytatywnych. Stąd po obu stronach stołu osoby obdarowujące ubogich. Pomysł spotkał się z przychylnym przyjęciem, dlatego trzy lata później Cole namówił władze poczty do wyemitowania 2 tysięcy kart według tego samego projektu. Wszystkie zostały sprzedane.

Czytaj dalej

Razem na święta

Moi drodzy.

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To magiczny czas, w którym zgodnie ze słowami piosenki Czerwonych Gitar: „wszyscy wszystkim ślą życzenia(…)”. To okres pojednania, życzliwości a przede wszystkim niesienia pomocy innym. Te wyjątkowe święta nie tylko sprawiają, że na chwilę zapominamy o problemach życia codziennego, ale ukazują nam coś więcej. A mianowicie, że takimi ludźmi, jakimi staramy się być w tym świątecznym czasie, należałoby być przez cały rok. To znaczy autentycznymi. Nasza radość, serdeczność, otwartość, chęć pomocy drugiemu człowiekowi, powinna wychodzić z serca.

Czytaj dalej