Historia świątecznej kartki pocztowej

Jako pierwszy, na pomysł rozesłania do znajomych kartki, z powielonymi życzeniami wpadł w 1843 r. Sir Henry Cole, dyrektor londyńskiego muzeum Wiktorii i Alberta. Do tej pory Anglik wypisywał odręcznie życzenia świąteczne. W związku z tym, że grupa jego znajomych z roku na rok się powiększała, a pisanie życzeń zajmowało coraz więcej czasu, postanowił ułatwić sobie to zadanie. Zamówił u zaprzyjaźnionego malarza rysunek wraz z życzeniami. Ilustracja przedstawiała rodzinę biesiadującą przy świątecznym stole. Cole poprosił również o umieszczenie na kartce działań charytatywnych. Stąd po obu stronach stołu osoby obdarowujące ubogich. Pomysł spotkał się z przychylnym przyjęciem, dlatego trzy lata później Cole namówił władze poczty do wyemitowania 2 tysięcy kart według tego samego projektu. Wszystkie zostały sprzedane.

Początkowo kartki wysyłano w kopertach. Na korzystanie z tej usługi pocztowej stać było tylko bogatych. Na spopularyzowanie jej wpłynął rozwój kolei, co umożliwiło przewożenie większej ilości korespondencji i w krótszym czasie niż konno. Zrezygnowano z czasem również z kopert, co obniżyło koszta wysyłki o połowę. Od 1860 r. zaczęto masową produkcję kartek świątecznych w Wielkiej Brytanii. Na początku XX wieku zwyczaj ten rozprzestrzenił się w całej Europie.

Ciekawostka: W Polsce w 1900, z okazji Pierwszej Wystawy Kart Pocztowych ogłoszono konkurs na rodzimą nazwę przedmiotu wystawy. Nadesłane propozycje to m.in.: ,,listówka”, ,,otwartka”, ,,pisanka” Zwyciężyło określenie ,,pocztówka” nadesłana przez Henryka Sienkiewicza.

Współcześnie życzenia wysyłane drogą pocztową wyparły meile i SMS-y. Jednak nie sprawiają one takiej przyjemności jak te napisane na papierze. W tym roku spędzacie więcej czasu w domu więc zachęcam was do samodzielnego wykonania kartek pocztowych i obdarowania nimi sąsiadów, rodziny czy znajomych. Tym najbliżej mieszkającym możecie wrzucić swoje prace do skrzynki na listy. Oczywiście pamiętajcie o zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa!

Poniżej propozycje łatwych do wykonania kartek świątecznych:

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę przyjemnej pracy twórczej!

Tak niewiele trzeba aby sprawić radość innym.

Wasz Wychowawca