Czym są mediacje rówieśnicze?

Witajcie w kolejnym tygodniu nauki zdalnej.

Dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć pojęcie mediacji. Czym są i do czego służą?

Mediacja to sposób rozwiązania sporu z udziałem bezstronnej osoby trzeciej – mediatora. Strony zatargu zasiadają przy stole mediacyjnym, aby wypracować wspólne i satysfakcjonujące dla obu osób rozwiązanie konfliktu. To nowy sposób radzenia sobie ze starymi problemami.

Mediacje rówieśnicze natomiast mają na celu wyjaśnienie szkolnych spraw między uczniami. Mediatorami jesteście tutaj Wy, ściślej mówiąc wybrani przez Was przedstawiciele cieszący się szacunkiem i dobrą opinią.

Co może być przedmiotem mediacji rówieśniczych?

 • Nieprawidłowe zachowania uczniów, polegające na wzajemnym przezywaniu, dokuczaniu
 • Przywłaszczenie cudzego mienia
 • Rozpowszechnianie plotek
 • Znieważenie kolegi lub koleżanki z klasy
 • Wyśmiewanie rówieśników
 • Zatajenie prawdy
 • Prowokowanie bójek
 • Obrażanie członków rodziny kolegi, lub koleżanki

Jaka jest rola mediatora podczas rozwiązywania konfiktu?

 • Jest moderatorem rozmowy prowadzonej przez strony
 • Usuwa bariery komunikacyjne
 • Pomaga w osiągnięciu dobrowolnego porozumienia

Na jakich zasadach odbywa się mediacja?

 • Dobrowolności
 • Poufności
 • Bezstronności i neutralności mediatora
 • Szybkości procedury
 • Równości stron

Dlaczego warto korzystać z mediacje rówieśniczych?

 • Umożliwia przyjęcie odpowiedzialności za nieporozumienia
 • Uczy dążenia do samodzielnego rozwiązywania sporów
 • Rozwija umiejętności społeczne i komunikacyjne
 • Wpływa na aktywność uczniów w środowisku szkolnym
 • Prowadzi do przeciwdziałania zjawisku hejtu i przemocy w szkole

Celem każdej mediacji jest podjęcie próby zakończenia konfliktu w sposób ugodowy oraz załagodzenie i wygaszenie waśni w społeczności szkolnej.

Kochani. Zostawiam Wam filmik z przeprowadzonej w jeden ze szkół mediacji.

Zadanie dla Was: Przygotujcie „Mowę mediatora”. Co byście powiedzieli do stron konfliktu? Przywieźcie swoje prace do bursy na nasze spotkanie, mam nadzieję, że już po feriach.

Życzę Wam dobrego tygodnia.

Z bursowym pozdrowieniem Pani Magda