Order Wojenny Virtuti Militari

11 listopada oprócz Święta Niepodległości obchodzimy, również święto Orderu Virtuti Militari. Co to takiego Order Wojenny Virtuti Militari? Na to pytanie chciałbym odpowiedzieć Wam w tym artykule.

Order Wojenny Virtuti Militari – jest to najwyższe polskie odznaczenie wojenne, przyznawane za szczególne dokonania bojowe. Obecnie Order może być nadawany podczas wojny lub 5 lat po jej zakończeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. W skład Kapituły wchodzi pięciu członków i Kanclerz Orderu. Kapitułę powołuje Prezydent RP spośród Kawalerów tego Orderu na pięć lat.

Historia

22 czerwca 1792 roku król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari. Po wygranej bitwie pod Zieleńcami w trakcie trwania wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej, książę Józef Poniatowski poprosił króla o wprowadzenie nowego orderu wojskowego. Pierwsze medale zostały przyznane 25 czerwca 1792 roku w Ostrogu na Wołyniu. 29 sierpnia 1792 konfederacja targowicka zakazała jego noszenia i przyznawania pod groźbą rygorystycznych kar, jednak w listopadzie 1793 roku zakaz uchylono. 7 stycznia 1794 król Stanisław August Poniatowski wraz z Radą Nieustającą unieważnił order i zabronił jego noszenia. 29 grudnia 1806 roku dekretem króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta umożliwiono nadawanie odznaczenia. Ostatecznie ustalono obowiązujący do dnia dzisiejszego podział orderu. 12 stycznia 1832 r. car Mikołaj I zdegradował odznaczenie do rangi rosyjskiej „Polskiej Odznaki Zaszczytnej za Zasługi Wojenne”. 1 sierpnia 1919 roku order został przywrócony przez Sejm Ustawodawczy RP, jako Order Wojskowy Virtuti Militari.

W swojej historii Odznaczenie Virtuti Militari miało wiele różnych nazw: 

 • 17921794  Order Virtuti Militari,
 • 18061815  Order Wojskowy Księstwa Warszawskiego,
 • 18151831  Order Wojskowy Polski,
 • 18321918  Polska Odznaka Zaszczytna za Zasługi Wojenne,
 • 19191933  Order Wojskowy Virtuti Militari,
 • 19331945  Order Wojenny Virtuti Militari,
 • 19601992  Order Virtuti Militari,
 • od 1992  Order Wojenny Virtuti Militari.

Order Wojenny Virtuti Militari dzieli się na 5 klas:

 • klasa I – Krzyż Wielki (z gwiazdą)
 • klasa II – Krzyż Komandorski
 • klasa III – Krzyż Kawalerski
 • klasa IV – Krzyż Złoty
 • klasa V – Krzyż Srebrny

Szczegółowe informacje dotyczące tego, kto może otrzymać Order Wojenny Virtuti Militari, znajdziecie na stronie internetowej:

https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/ordery/order-wojenny-virtuti-militari/