Zawieszenie zajęć

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1389 ze zm.) działalność opiekuńczo-wychowawcza bursy zostaje zawieszona od dnia 24 października 2020 roku do odwołania.