Jak się uczyć efektywniej?

Witam Was serdecznie i proponuję Wam pewne urozmaicenie, w żmudnym procesie nauki – mianowicie sporządzenie mapy myśli.

Czym jest mapa myśli? To jedna z technik tworzenia notatek z użyciem „słów -kluczy” oraz obrazów. Dzięki swej wizualnej formie ułatwia nam zrozumienie, zapamiętywanie i w końcu odtworzenie zgromadzonych informacji. Jej twórcą jest Amerykanin — Tony Buzan.

Dlaczego warto stosować mapę myśli jako technikę uczenia się?

• Mapa porządkuje myśli i ujmuje je w całość,
• Tworzenie mapy zmusza do pracy obie półkule mózgowe, dzięki czemu proces uczenia się oraz zapamiętywania jest szybszy i bardziej efektywny,
• Pobudza kreatywność, inwencję i wyobraźnię,
• Jest bardziej skuteczna od pamięciowego utrwalania informacji. Mapa myśli odwołuje się do logicznego myślenia odbiorcy i jego pamięci wizualnej. Ucząc się ze zrozumieniem, zapamiętujemy tok myślenia,
• Tradycyjne notatki często są zbyt długie i uczniowie niechętnie po nie sięgają. Mapa skraca czas potrzebny do przeglądania treści w niej zawartych.

A więc do dzieła! Potrzebne nam będą: kartka z bloku i różnokolorowe flamastry. Zaczynamy:

  1. Na środku strony zapisujemy temat naszej mapy-najważniejsze pojęcie, hasło. Wykorzystujemy do tego dużą czcionkę.
  2. Wokół pojęcia głównego umieszczamy od kilku do kilkunastu słów-kluczy odnoszących się do niego.
  3. W celu ukazania zależności między zaznaczonymi na mapie elementami używamy linii i strzałek. Rozchodzą się one na naszym rysunku promieniście. Zaczynamy od rysowania grubych linii odchodzących od centralnego miejsca mapy, przechodząc do cieńszych rozgałęzień, które doprowadzą nas do wątków pobocznych (od ogółu do szczegółu)
  4. Używajmy różnych kolorów i piszmy czytelnie!
  5. Zamiast całych zdań stosujemy elementy graficzne-proste rysunki, symbole, ikonki.
  6. Na koniec robimy telefonem zdjęcie naszej mapy, aby móc w każdej chwili z niej skorzystać, chcąc przypomnieć sobie informacje na dany temat. Wersję papierową przechowujemy w teczce z materiałami z danego przedmiotu.

Nie zniechęcajcie się, jeśli za pierwszym razem coś „nie wyjdzie”. Można to poprawić, rozpisać jeszcze raz. Mapa ma być pomocna przede wszystkim Wam. Pamiętajcie, że trening czyni mistrza. Im więcej map pamięci wykonacie, tym będą one lepsze. Z czasem docenicie ten sposób uczenia się, czego Wam gorąco życzę.

Wasz Wychowawca Pani Kasia