Odbiór rzeczy z bursy!

Wyznacza się dodatkowy i jednocześnie ostateczny termin odbioru przez wychowanków rzeczy pozostawionych w bursie na dzień 15 grudnia 2020 roku w godzinach 9:00 – 13:00.

Odbiór rzeczy jest obowiązkowy! Bursa nie odpowiada za rzeczy pozostawione w placówce.

Ważne – przed przyjazdem należy podać telefonicznie (67 26 20 186) godzinę przyjazdu do bursy.