Pobyt w bursie w roku szkolnym 2021/2022

Rodzice wychowanków bursy lub pełnoletni wychowankowie bursy, którzy wyrażają wolę kontynuacji pobytu w bursie w roku szkolnym 2021/2022 są zobowiązani do złożenia “Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w placówce”.

Do kontynuowania pobytu w bursie uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy, a roku szkolnym 2021/2022 będzie uczniem klasy programowo wyższej w szkole, do której uczęszcza.

Termin składania deklaracji: 12 kwietnia 2021 r. – 07 maja 2021 r.

Brak złożenia deklaracji we wskazanym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z pobytu w bursie w roku szklonym 2021/2022.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, deklarację należy złożyć elektronicznie na adres: wychowawca@bursawagrowiec.pl

Druk deklaracji: kliknij aby pobrać

Instrukcja składania deklaracji:

  1. Pobierz druk deklaracji (link powyżej),
  2. Wydrukuj, wypełnij i podpisz,
  3. Wykonaj skan za pomocą skanera lub aplikacji w telefonie np. (Microsoft Lens – PDF Scanner),
  4. Skan powinien być wykonany w formacie PDF,
  5. Zweryfikuj czytelność skanu (skan powinien być czytelny),
  6. Gotowy skan wyślij na adres wychowawca@bursawagrowiec.pl w tytule wpisując “Deklaracja”.

Weryfikacja złożonych deklaracji oraz podanie do publicznej wiadomości listy wychowanków*, którym wyrażono zgodę na możliwość kontynuacji pobytu w bursie w roku szkolnym 2021/2022 nastąpi do 14 maja 2021 roku.

*) Lista zostanie zamieszczona na stronie blog.bursawagrowiec.pl