Krótki tekst o prawach i obowiązkach każdego dziecka

Czołem drodzy wychowankowie. Trudno w to uwierzyć, ale mamy czerwiec. Już za parę chwil wakacje, pewnie troszeczkę inne niż dotychczas nam znane, ale i tak czekacie na nie z utęsknieniem. Dzisiaj chciałam przypomnieć Wam prawa i obowiązki każdego dziecka oraz wskazać dokumenty, które te kwestie regulują. Zapraszam do lektury.

W życiu wielu z nas przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy zastanawiać się, nad przysługującymi nam prawami. Pierwsze i fundamentalne przepisy, jakie nas dotyczą to Prawa Człowieka, są podstawowe, powszechne i przysługują każdej jednostce ludzkiej.

Prawa dziecka są jednak otoczone szczególną troską, a Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z ich promowaniem. Począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci — UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa — prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem, który to reguluje, jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat i jego dobro jest najważniejsze.

Każde dziecko ma prawo do:

 • życia i tożsamości
 • wychowywania w rodzinie
 • wyrażania poglądów
 • prywatności
 • informacji i edukacji
 • opieki medycznej
 • godnych warunków socjalnych
 • odpoczynku i zabawy
 • ochrony przed przemocą
 • ochrony przed konfliktem zbrojnym
 • znajomości swoich praw i powoływania się na nie
 • rozwoju fizycznego i intelektualnego
 • dorastania w zdrowym środowisku
 • odróżniania się od innych
 • swobody sumienia i wyznania

Należy pamiętać, że korzystając z własnych praw, nie możemy ograniczać praw innych ludzi — kolegów, koleżanek, dorosłych.

Każdy człowiek, niezależnie czy jest dzieckiem, czy dorosłym ma prawo do życia w pokoju i spokoju, w miłości i poczuciu bezpieczeństwa.

Pamiętajcie. Oprócz praw macie także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka swoich rodziców, Polaka i człowieka. W naszym przypadku dodatkowo jeszcze mieszkańca bursy.

Wypełniajcie je rzetelnie i sumiennie.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:

 • Konstytucja RP,
 • Konwencja o Prawach Dziecka,
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, którym aktualnie jest Mikołaj Paweł Pawlak.

Moi drodzy. Szanujcie swoje i cudze prawa. Nie zapominajcie o obowiązkach.

Z bursowym pozdrowieniem i mocą uścisków Pani Magda.